Vad är skillnaden på de olika frekvenser som finns på min router?

2,4 GHz är ett frekvensband som är mycket trafikerat. De flesta trådlösa nätverken ligger på detta frekvensband och det kan därför lättare bli störningar eftersom fler ska samsas om samma frekvenser. Eftersom nätverken kan störas ger det något lägre hastigheter än vad du kan förvänta dig av den trådlösa hastigheten på 5 GHz-bandet.

Med 5 GHz-bandet tillkommer fler kanaler vilket skapar utrymme för fler nätverk inom samma område. Det blir inte lika mycket trafik vilket gör att nätverken inte påverkar varandra på samma sätt. Färre routrar som stödjer 5 GHz samt att den högre frekvensen har lägre räckvidd gör att risken är mindre att påverkas av närliggande nätverk. Med 5 GHz-bandet kommer du därför oftast upp i högre hastigheter.

I regel kan vi därför säga att 2,4 GHz har bättre räckvidd men att 5 GHz ger högre hastigheter.

Relaterade artiklar