Förändra eller avsluta ditt bredband

Du kan när som helst uppgradera eller nedgradera ditt bredband. Kontakta oss på mejl eller telefon. Uppge ditt namn och installationsadress och ange vilket datum förändringen ska ske.

Gällande uppsägning av bredband. Du har en månads uppsägning av privatabonnemang. Meddela oss vilket datum abonnemanget ska kopplas ur.

Läs mer om respektive fibernät och abonnemang på www.forssbredband.se

Relaterade artiklar