Instruktioner för serverlösningar

Här hittar du instruktioner för hur du använder våra serverlösningar.
Tänk på att lösningarna kan vara varierande och i många fall helt kundunika.

Hyrd server med Windows för fjärrskrivbord

En av våra vanligare tjänster är fjärrskrivbordsserver där du kan göra ditt arbete direkt på en server hos oss.

Anslutning till servern

Instruktion för anslutning till server via fjärrskrivbord (RDP)

 

Relaterade artiklar