E-faktura

Som kund till Forss IT AB kan du få dina fakturor som e-faktura. Detta betyder att du inte får någon pappersfaktura eller e-postfaktura, utan faktura skickas elektroniskt till din Internetbank. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Du slipper knappa in OCR-nummer, datum och belopp.

Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika. Om du som fakturabetalare inte är samma som fakturamottagare måste du vid anmälan, ange fakturamottagarens personnummer. Då kommer fakturamottagarens alla fakturor att betalas via tjänsten e-faktura.

Så här enkelt är det

När en ny elektronisk faktura anländer kan du se det när du loggar in på din Internetbank.
När du klickar på den elektroniska fakturan kommer den upp på skärmen. På fakturan ser du företagets namn, fakturatext, beloppet som ska betalas, förfallodag mm.
Kontrollera uppgifterna och godkänn fakturan. Fakturan betalas då automatiskt på förfallodagen via internetbanken.

Anmälan e-faktura

Logga in på Internetbanken.
Du klickar dig fram till ”Anmälan e-faktura / Anmälan elektronisk faktura”.
Sök efter Forss IT AB och anmäl e-faktura.
Klart!

Relaterade artiklar